Uczniowie klas I-III SP witali wiosnę w doskonałych nastrojach. Galeria!!!

W tym radosnym dniu odbył się wiosenny pokaz mody w strojach wykonanych samodzielnie przez dzieci. Nie zabrakło także zagadek wiosennych oraz zabaw sportowych, które przygotował Mały Samorząd pod opieką pani Bożeny Jokiel. Dzień zakończył się wspólnym przemarszem przez wioskę z Marzannami oraz gaikami. Słomiane kukły spłonęły na szkolnym boisku pośród okrzyków witających wiosnę.