GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W LASKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

mgr  Hanna Smyrek - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

mgr Piotr Czarnasiak- wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego

     mgr Monika Bartkowiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Honorata Bieda - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dorota Cłapa - nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

mgr Magdalena Drzazga - nauczyciel matematyki (przebywa na urlopie macierzyńskim)

mgr Małgorzata Drzazga - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

mgr Ewa Friedrich - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Alina Gawlik - nauczyciel historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i techniki

mgr Barbara Howis - nauczyciel języka angielskiego

mgr Joanna Jenda - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bożena Jokiel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr Grażyna Kłoczaniuk- nauczyciel chemii

mgr Kinga Kossek - Trelińska - nauczyciel języka angielskiego (przebywa na urlopie macierzyńskim)

mgr Ryszard Maciej- nauczyciel religii

mgr Wiesława Maciej - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Renata Marczak - bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Ewa Mikołajczyk - nauczyciel przyrody, biologii i fizyki

mgr Anna Rabiega - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

mgr Gabriela Rachel-Nowak - pedagog

lic. Joanna Samulska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Milena Sikora - nauczyciel matematyki

mgr Magdalena Skóra - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Wiesława Trzęsicka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Zbigniew Wachowiak - nauczyciel matematyki

mgr Danuta  Wieczorek - nauczyciel muzyki, plastyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych, dyrygent chóru Violino, administrator szkolnej witryny internetowej