14 kwietnia
w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Czytelniczo - Plastyczny dla uczniów II klasy SP. Galeria!!!

Konkurs ten powstał z myślą o dzieciach posiadających zdolności plastyczne, niezwykłą wyobraźnię oraz bardzo dobrą umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wzięło w nim udział 12 uczennic ze szkół w Laskach i Trzcinicy. Naszą szkołę reprezentowały: Amelia Dumin, Lena Grycman, Zuzia Słupianek, Maja Grycman, Kamila Parzonka, Emilia Rabiega. Zadaniem uczestniczek było wykonanie ilustracji do przeczytanego tekstu. Czas pracy wynosił 60 minut. Jury oceniało staranność, pomysłowość, zrozumienie tekstu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Przewodniczącą jury była pani Danuta Wieczorek - nauczyciel plastyki, a członkami: pani Renata Marczak - bibliotekarz szkolnej biblioteki, pani Anna Woźniak - przedstawiciel Rady Rodziców i pani Natalia Wabnic - przedstawiciel Urzędu Gminy w Trzcinicy. Po niełatwych, z uwagi na wyrównany poziom prac, obradach ogłoszono wyniki.
I tak: 
I miejsce zajęła Marta Skoczylas (SP Trzcinica)
II miejsce Zuzanna Słupianek (SP Laski),
III miejsce Lena Grycman (SP Laski).
Dyrektor pani Hanna Smyrek wręczyła laureatkom i uczestniczkom nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika. Pogratulowała także małym artystkom życząc im kolejnych sukcesów. Niespodzianką dla wszystkich był występ szkolnego teatrzyku "Horrorek", który zaprezentował nową wersję sztuki pod tytułem "Królewna Śnieżka".