Nasi uczniowie pięknie czytają!
27 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” w klasach III - VI SP. Galeria!!!

Organizatorami  konkursu były: Biblioteka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy. Patronat nad konkursem objął wójt gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik.
Konkurs został pomyślany jako propozycja upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów. Skierowany został do nauczycieli bibliotekarzy i polonistów, którzy pracują z czytelnikiem, a efekty pracy uczniów chcieliby zaprezentować przed publicznością.
Celem przedsięwzięcia było:
- rozwijanie potrzeb czytelniczych ucznia
- budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową
- dbałość o kulturę słowa
- kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu
- tworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych
- uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
W konkursie udział wzięło szesnastu najładniej czytających uczniów z klas III-VI SP obu szkół, którzy prezentowali dwa fragmenty tekstu literackiego prozatorskiego: pierwszy przygotowany przez organizatorów konkursu; drugi dowolnie wybrany tekst przez uczestnika konkursu spośród książek zakupionych w ramach rządowego programu: „Książka naszych marzeń”.

Uczniowie prezentujący teksty musieli wykazać się wieloma walorami czytelniczymi, bowiem oceniano  płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję oraz interpretację czytanego tekstu. Naszą szkołę reprezentowali Martyna Hojeńska, Klaudia Zakręt, Jagoda Paduch, Nikodem Zimoch, Aleksandra Grześniak, Agata Wyrembek, Kacper Filip Zimoch, Emilia Zimoch.
 
Po wysłuchaniu tekstów komisja w składzie: Pani Alicja Gatner- nauczycielka języka polskiego w ZS w Trzcinicy, Pani Ewa Jendryca- bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Laskach, Pani Renata Zimoch- przedstawiciel Rodziców w ZS w Laskach, Pan Dawid Gościniak- przedstawiciel Urzędu Gminy w Trzcinicy, Wiktoria Nawrot - uczennica III kl Gimnazjum w Laskach wyłoniła laureatów.
I tak:
„Mistrzem Pięknego Czytania” w kategorii klas III SP została Martyna Antoniak
„Mistrzem Pięknego Czytania” kategorii klas  IV SP została Karolina Dłubak
"Mistrzem Pięknego Czytania” w kategorii klas V SP została Natalia Pawlik
„Mistrzem Pięknego Czytania” w kategorii klas VI SP został Kacper Filip Zimoch
Wszyscy laureaci otrzymali wartościowe nagrody książkowe oraz dyplomy z rąk dyrektora ZS w Laskach Pani Hanny Smyrek- gospodarza pierwszej edycji konkursu oraz wójta Gminy Trzcinicy Pana Grzegorza Hadzika- sponsora nagród książkowych. Na zakończenie spotkania czytelniczego uczennice klasy VI zaprezentowały krótkie  humorystyczne przedstawienie- współczesną wersję baśni H. CH. Andersena „ Pewna wiadomość”. Organizacją konkursu zajęły się nauczycielki biblioteki : Pani Renata Marczak z ZS w Laskach i Pani Ewa Gaze z ZS w Trzcinicy. Kolejna edycja już za rok!!!