11 maja 2016r.
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach odbyła się XIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Jana Pawła II. Galeria!!!

W tym roku uczestnicy zaprezentowali jeden utwór Jana Pawła II.
Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie: ks. Rafał Czmyr, Pani Jolanta Maryniak, Pani Ewa Gaze, Pani Monika Papiór.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej  z Ostrowa Wlkp., Wieruszowa i Słupi pod Kępnem.
Oto wyniki recytacji uczestników:

Kategoria klas IV- VI SP:
I miejsce- Magdalena Skiba- SP Nr 1 w Kępnie
II miejsce- Adriana Otremba- SP w Laskach
III miejsce- Nikola Małolepsza - SP w Mikorzynie

Kategoria klas I- III Gimnazjum
I miejsce-  Wiktoria Nawrot- Gimnazjum w Laskach
II miejsce-  Julia Parzonka- Gimnazjum w Trzcinicy
III miejsce- Katarzyna Gierak- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie

W kategorii WTZ przyznano wyróżnienia wszystkim uczestnikom.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostarczyli zebranym wielu niezapomnianych chwil, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Trzcinica Pana Grzegorza Hadzika oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach Panią  Hannę Smyrek. Przygotowaniami związanymi z organizacją konkursu zajęli się nauczyciele: Pani Magdalena Skóra, Pani Renata Marczak, Pan Piotr Czarnasiak.