Dnia 6 maja 2016 roku przedszkolaki
uczestniczyły w uroczystym apelu z okazji 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Galeria!!!

Starsi koledzy przedstawili społeczności uczniowskiej ciekawą lekcję historii. Uczniowie w strojach z epoki nadawali fakty ze studia telewizyjnego relacjonując bieg zdarzeń sprzed lat. Po lekcji historii każda klasa włączyła się w część artystyczną piosenką lub wierszem. Dzieci przedszkolne z grupy młodszej zaprezentowały wiersz, „Kto Ty jesteś? Polak Mały”, natomiast z grupy starszej zaśpiewały piosenkę „Ojczyzna”. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik, który podziękował za przygotowany apel. Ponadto wręczył nagrody za udział w konkursach plastycznych:
- „Moja miejscowość, moja Ojczyzna w kolorach biało-czerwonych” – III miejsce zajął Wojtek Woźniak, wyróżnienie otrzymały: Paulina Wróbel, Martyna Laske.
- „1050 Rocznica Chrztu Polski” – III miejsce zajął Wojciech Woźniak, a wyróżnienie otrzymała Zosia Zimoch.