Dnia 17 maja 2016 roku w Przedszkolu w Laskach odbył się XVII Przegląd Recytatorski pod hasłem ,,Brzechwa i Tuwim dzieciom”. Celem przeglądu była popularyzacja pięknej literatury dla dzieci oraz przełamywanie nieśmiałości wśród dzieci. Galeria!!!

W przeglądzie wzięły udział prawie wszystkie dzieci. Mali artyści recytowali wiersze, które wybierali i przygotowywali Rodzice w domu. Umiejętności recytatorskie przedszkolaki prezentowały zaproszonym do przedszkola Rodzicom. Recytacjom przysłuchiwała się również Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach – Hanna Smyrek oraz panie z Biblioteki Publicznej w Laskach – Ewa Jendryca i Marzena Poziomka. Wszyscy uczestnicy zostali nagradzani oklaskami. Dyrektor ZS – Pani Hanna Smyrek i panie z Biblioteki wręczyły uczestnikom pamiątkowe dyplomy i książki. Przygotowano również słodki upominek. Podczas przeglądu można było ponadto obejrzeć i podziwiać wystawę pod hasłem ,,Zakładka do książki”. Prace plastyczno-techniczne wykonywały dzieci wspólnie z rodzicami w domu. Zakładki były bardzo ładne, pomysłowe i wykonane różnymi technikami. Za udział w Przeglądzie Plastycznym przedszkolaki otrzymały dyplomy. Bardzo dziękujemy Rodzicom za włożony trud w przygotowanie dzieci do Przeglądu Recytatorskiego oraz za ciekawe pomysły i wykonanie zakładki do książki.