Dnia 20 maja 2016
roku w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach odbył się X Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Brzechwa i Tuwim dzieciom”, którego celem było zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich wśród dzieci, zachęcanie do występów przed publicznością oraz integracja przedszkolaków z terenu Gminy Trzcinica. Galeria!!!

Uczestników konkursu oraz zaproszonych gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Laskach Pani Hanna Smyrek. W konkursie uczestniczyło 12 przedszkolaków. Pięknej recytacji przysłuchiwała się powołana komisja  w składzie: pani Renata Marczak – bibliotekarz ZS w Laskach, pani Anna Białek – przedstawiciel Rady Rodziców, pani Dominika Oleś – pracownik Urzędu Gminy oraz pani Marzena Poziomka – pracownik Biblioteki Publicznej w Laskach. Publiczność, którą stanowiły dzieci z Przedszkola w Laskach nagradzała wszystkich małych artystów gromkimi brawami.
Jury wyłoniła zwycięzców konkursu:
 - w kategorii wiekowej dzieci 3,4-letnich
 I miejsce - Kamila Kłodnicka z Przedszkola w Laskach
 II miejsce – Julia Fiołka z Przedszkola w Trzcinicy
 III miejsce - Szymon Banaś – z Przedszkola w Laskach
- w kategorii wiekowej dzieci 5-letnich
 I miejsce - Paulina Wróbel z Przedszkola w Laskach, Bianka Bielińska z  Przedszkola w Trzcinicy
 II miejsce - Martyna Laske z Przedszkola w Laskach
 III miejsce - Jan Parzonka z Przedszkola w Trzcinicy
Fundatorem nagród był Wójt Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik, który wręczył wszystkim uczestnikom książki i dyplomy oraz podziękował za przygotowanie konkursu. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach – Pani Hanna Smyrek, wyraziła również słowa podziękowania wszystkim nauczycielom, opiekunom recytujących przedszkolaków, członkom komisji oraz Rodzicom za włożony trud w przygotowanie i przebieg konkursu. Opiekunami recytujących dzieci z Przedszkola w Trzcinicy były panie: Aneta Jędryca, Maria Wąsala, Patrycja Balcerzak, Maria Powroźnik;  z Przedszkola w Laskach: Honorata Bieda, Ewa Friedrich, Wiesława Maciej. Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze. Organizacją konkursu zajmowały się nauczycielki z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach.