15 czerwca w klasie I gościli nauczyciele grupy wczesnoszkolnej
na lekcji koleżeńskiej. Galeria!!!

Tematem zajęć było utrwalenie numerów alarmowych w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych. Uczniowie pracowali indywidualnie, w parach i grupowo metodami aktywnymi. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywali różnorodne zadania i działania matematyczne. Lekcję prowadziła wychowawczyni Wiesława Trzęsicka.