Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęła się polonezem w wykonaniu tegorocznych absolwentów. Galeria!!!
 Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły i złożenie ślubowania. Poczet sztandarowy reprezentować będą Milena Wojdyga, Karol Władek, Julia Waloszczyk.
Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz dyplomy.

Klasa I: 

Lena Przybylska, Maja Białek, Zofia Gość, Krzysztof Jeż, Nadia Woźnica, Karol Woźniak, Amelia Rosielewska
Dyplomy: Stanisław Woźniak, Hubert Jokiel, Aleksandra Pogoda 


Klasa IIa: 

Martyna Namyślak, Patryk Bakalarz, Lena Nawrot, Emilia Rabiega
Dyplomy:Maja Grycman, Jan Bonczol 

 

Klasa IIb: 

Oliwia Laske, Zuzanna Słupianek, Zofia Bogacz, Lena Grycman
Dyplomy:Maja Maciejewska, Arkadiusz Mikołajczyk, Bartosz Baum, Jakub Kominek, Amelia Dumin

 

Klasa III: 

Olga Muszalska, Wiktoria Podejma, Julita Grzesińska, Martyna Hojeńska, Klaudia Zakręt, Adrian Żurawa, Bartosz Samulski, Roman Fabian

 

Klasa IV: 

Nikodem Zimoch, Jagoda Paduch, Mikołaj Rogaliński, Oliwia Maciołek, Wiktoria Tomalik
Dyplomy: Mikołaj Stanisławski

 

Klasa V: 

Aleksandra Grześniak, Julia Czajkowska, Jakub Czajkowski, Agata Wyrembek, Julia Jenda

 

Klasa VI: 

Dominika Smyrek, Andżelika Zimoch, Paulina Tomalik, Hanna Kurzawa, Weronika Czaja, Julia Maryniak, Emilia Żłobińska
Dyplomy:Emilia Zimoch

 

Klasa I gimnazjum 

Dyplomy: Aleksandra Żurawa, Karol Władek

 

Klasa II gimnazjum: 

Milena Wojdyga, Julia Waloszczyk, Anna Parzonka
Dyplomy: Paweł Maryniak, Maksymilian Udała
 

 

Klasa III gimnazjum: 

Kornelia Noculak, Konrad Szolc, Michał Stanisławski, Julia Podejma, Wiktoria Nawrot, Mikołaj Smyrek

Dyplomy: Michał Stanisławski
 

 

Zostały wręczone dyplomy dla uczniów i absolwentów roku, uczniów z najlepszym wynikiem na sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców.
 

Uczeń Roku i Absolwent w Szkole Podstawowej: Andżelika Zimoch, Dominika Smyrek

 

Najlepszy wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty: Hanna Kurzawa

 

Najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego: Konrad Szolc 

Uczeń Roku i Absolwent w Gimnazjum: Kornelia Noculak

 
Poseł Bożena Henczyca nagrodziła gimnazjalistów z najlepszymi wynikami w nauce i z największym zaangażowaniem w życie szkoły. Są to: Milena Wojdyga, Joanna Majchrowska, Mikołaj Smyrek, Wiktoria Nawrot, Kornelia Noculak, Julia Podejma, Konrad Szolc, Michał Stanisławski.
 
Nagrodę Wójta Gminy Trzcinica otrzymali uczniowie: Chór Violino, Emilia Żłobińska, Wiktoria Bielińska, Kuba Białek, Klaudia Zakręt, Roman Fabian, Kornelia Noculak, Dominika Smyrek, Milena Wojdyga, Anna Parzonka
 
Klasa III gimnazjum pożegnała się ze szkołą wzruszającym występem.