1 września zaskoczył wszystkich piękną pogodą. Po mszy świętej spotkaliśmy się na placu szkolnym, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny 2016/2017. Dyrektor pani Hanna Smyrek powitała wszystkich serdecznie: zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów, a następnie poinformowała o zmianach organizacyjnych. Funkcję wicedyrektora szkoły pełnić będzie pan Piotr Czarnasiak, a nowym nauczycielem języka angielskiego została pani Joanna Samulska. Głos zabrał także Wójt Gminy Trzcinica pan Grzegorz Hadzik życząc uczniom i nauczycielom powodzenia w nowym roku szkolnym.
Ważnym momentem było wręczenie dyplomów uznania uczniom klasy II gimnazjum: Karolowi Władkowi i Dominikowi Froniowi, którzy w okresie wakacyjnym wykazali się postawą godną naśladowania udzielając pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku. Chłopcy usłyszeli wiele ciepłych słów ze strony dyrekcji i otrzymali gratulacje z rąk pana wójta.
Następnie uczniowie rozeszli się do klas, aby wspólnie z wychowawcami powitać nowy rok szkolny.