We wrześniu odbyły się wybory do Rady Samorządu Szkolnego.

Zagłosowało 116 uczniów klas IV-VI i I- III gimnazjum co daje 95% uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania:
Przewodniczącym Rady Samorządu Szkolnego został Fabian Gąszczak.
Zastępcą przewodniczącego została Wiktoria Żłobińska.
Skarbnikiem została Paulina Tomalik.
Sekretarzem została Anna Parzonka.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w tym roku będą Pani Magdalena Skóra i Pan Zbigniew Wachowiak.