Lekcja wiedzy o społeczeństwie z udziałem Wójta Gminy Trzcinica. 11 października w naszej szkole gościł Wójt Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik, który przybył na zaproszenie nauczycielki WOS pani Aliny Gawlik i uczniów klasy III gimnazjum. Zajęcia poświęcone były zagadnieniom samorządu terytorialnego. Pan Wójt zapoznał uczniów z tematyką związaną z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Przede wszystkim przybliżył organizację i działalność samorządu Gminy Trzcinica. Uczniowie mieli okazję zadać pytania dotyczące interesujących ich spraw.