Dnia 10.10.2016 roku świętowaliśmy „Dzień Drzewa”, który połączony był w naszym Przedszkolu z ,,Zielonym Dniem”. Galeria!!!

Wszystkie przedszkolaki w tym dniu w swoim ubiorze miały coś zielonego ponieważ zielony kolor kojarzy się nam z drzewami, z przyrodą. Głównym celem podjęcia tej  tematyki, było: wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie postaw proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew, ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody. Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa. Dzieci nazywały a zarazem podziwiały drzewa znajdujące się na terenie szkoły. Przedszkolaki uczestniczyły również w apelu, na którym z zainteresowaniem wysłuchały część artystyczną przygotowaną przez starszych kolegów z kl.IIIa i kl.IIIb Szkoły Podstawowej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały listu od Drzewa, który  został odczytany przez nauczycieli, przygotowały Kodeks Małego Ekologa i złożyły  obietnicę, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa. Przedszkolaki wykonały ciekawe prace plastyczne pt. „Nasze kochane drzewa”.