W tym roku Dzień Papieski odbywał się pod hasłem ,,Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Galeria!!!

Dnia 11.10.2016 r. włączyliśmy się w zbiórkę pieniężną na Fundusz Stypendialny organizowany przez Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja ta jest wyrazem wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny. Zebrane pieniądze pomagają w kształceniu utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, którzy otrzymują stypendia i uczestniczą w letnich obozach formacyjnych. Młodzież ta nazywana jest ,,Żywym pomnikiem” Świętego Jana Pawła II.