„Sprzątanie świata” to ogólnopolska akcja
, wspólna lekcja poszanowania środowiska.

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tradycyjnie co roku włączyliśmy się  z dziećmi do akcji "Sprzątania Świata" – 18.09.2016r. by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko.  Najmłodsze dzieci  z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać "naszą Ziemię". Dzieci pełne entuzjazmu, „uzbrojone" w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady, dokładnie wykonały swoje zadanie. Dzieci młodsze sprzątały nasz ogród przedszkolny, a starsze dzieci zbierały śmieci w okolicy Przedszkola. Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone również krótkie zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Przedszkolaki poznały i utrwaliły sobie kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, bo jeśli świat będzie czysty - zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. Poprzez udział w akcji rozwijamy w dzieciach potrzebę dbania o przyrodę po to, aby mogły korzystać z jej uroków.