„Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś innym. Zawsze dają i nigdy o nic nie proszą.” ( Baron von Munchhausen). Galeria!!!

Biblioteka szkolna w ostatnich tygodniach tętniła życiem, a to za sprawą dwóch ważnych wydarzeń czytelniczych. Pierwszy z nich to Szkolny Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Czytam sobie.” Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI SP oraz I i II Gimnazjum.

Celem  konkursu było:
a) mobilizowanie uczniów do czytania,
b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
c ) aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,
d) kształtowanie gustów czytelniczych,
e) podniesienie poziomu czytelnictwa
Uczniowie zmagali się w dwóch czytelniczych konkurencjach: odpowiedzi z treści wybranej i przeczytanej książki oraz przygotowanie i zaprezentowanie plakatu zachęcającego do aktywnego czytania oraz wypożyczania książek ze szkolnej biblioteki. Przedstawiciele poszczególnych klas wykazali się wspaniałą znajomością treści książek oraz pomysłowością przy wykonywaniu plakatów.
Jury w składzie: Pani Dorota Udała – przedstawiciel Rady Rodziców, Pani Bożena Jokiel - nauczyciel, Pani Beata Kuboszek- nauczyciel, oraz Pani Karolina Żłobińska- absolwentka naszej szkoły przyznało następujące miejsca:
Kategoria – odpowiedzi z treści książki
Szkoła Podstawowa
I miejsce – klasa VI
II miejsce- klasa V
Gimnazjum:
I miejsce- I Gimnazjum
II miejsce – II Gimnazjum
Kategoria- plakat zachęcający do czytania
Szkoła Podstawowa
I miejsce- klasa V
II miejsce- klasa VI
Gimnazjum:
I miejsce – klasa II gimnazjum
II miejsce- klasa I gimnazjum. Gratulujemy !!!

W przerwie konkursu uczniowie obejrzeli ciekawe spoty czytelnicze, czyli krótkie filmiki promujące czytelnictwo wykonane przez szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym na najciekawszy spot zachęcający do czytania.
Na zakończenie zwycięzcy otrzymali dyplomy z rąk Dyrektora ZS w Laskach Pani Hanny Smyrek oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców a wręczone przez wicedyrektora ZS Pana Piotra Czarnasiaka.
Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej czytelniczej atmosferze.

Drugim ważnym bibliotecznym przedsięwzięciem było zorganizowanie kiermaszu książek, który trwał od 3 do 20 listopada. Swoje nowości zaprezentowała Księgarnia i Hurtownia „Tania Książka”. Uczniowie i ich Rodzice oraz Pracownicy ZS mogli zaopatrzyć się w różnorodne pozycje książkowe spośród bogatej oferty. Dostępne były: książki edukacyjne, beletrystyka, książki popularnonaukowe, kompendia, kolorowanki, komiksy, z zakresu zdrowia, psychologii, hobby, kulinarii i inne.
Kiermasz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki sprzedaży wielu pozycji książkowych biblioteka otrzymała gratis kilkanaście ciekawych książek wybranych przez uczniów, wzbogacając tym samym księgozbiór biblioteczny.
Wydarzenie czytelnicze było kolejną okazją do rozwijania wśród uczniów zainteresowań i zamiłowań czytelniczych oraz pozytywną promocją działań biblioteki szkolnej.