Hymn Szkoły

Tekst: nauczyciele
Muzyka: F. Piasecki 1972r.

I.
Sprzed laty wielu zburzone domy
Znaczyły kraj nasz cały
Dziś na ich gruzach wspaniałe szkoły
Jak młody las powstały.

Ref.
A naszą piękną szkołę, oświeca słońca blask
I tyle tu przestrzeni i tylu jest tu nas
Biegniemy tu co rano w jasny i słotny dzień
Bo szkołę swą kochamy, jesteśmy dumni z niej.

II.
Dziś dziękujemy naszej Ojczyźnie
Za szkołę piękną, nową
Sami będziemy budować Polskę
Radosną, postępową.

Ref.
Bardzo kochamy Laski, rodzinną naszą wieś
Jej kolorowe łany, ziemię rodzącą chleb
Kochamy kraj nasz cały, miasto i polską wieś
Chcemy zdobywać wiedzę, to jest nasz wspólny cel.

Hymn śpiewany jest na uroczystościach szkolnych,
ze szczególnym uwzględnieniem tych ze sztandarem szkoły.