Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Sołtysiak

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Monika Papiór

 

Skarbnik Rady Rodziców
Justyna Noculak

 

Sekretarz Rady Rodziców
Iwona Froń